Jul 152016
 
Gaura-arati

Cancion de Gaura-arati Por: Srila Bhaktivinoda Thakura 1. (kiba) jaya jaya goracander arotiko sobha jahnavi-tata-vane jaga-mana-lobha Refrein: gauranger arotik sobha jaga-jana-mana-lobha 2. dakhine nitaicand, bame gadadhara nikate advaita, srinivasa chatra-dhara 3. vasiyache goracand ratna-simhasane aroti korena brahma-adi deva-gane 4. narahari-adi kori’ camara dhulaya sanjaya-mukunda-vasu-ghos-adi gaya 5. sankha baje ghanta baje baje karatala madhura mrdanga baje parama […more]